Video sigurnosni sustavi

Tehnologija

Mrežni video nadzorni sustavi omogućavaju korisnicima da gledaju, nadgledaju i snimaju video (i audio) putem mreža kao što su LAN mreže, širokopojasni Internet, telefonske i mobilne mreže. U odnosu na tradicionalne analogne sustave video nadzora mrežni sustavi prenose video sa udaljenih lokacija od bilo kuda i u bilo koje vrijeme prema korisniku bez obzira na njegovu lokaciju. Korištenjem mrežnih sustava video nadzor postaje prikladan i komforan, nudi platformu za integraciju kao i za razvoj mnogih drugih aplikacija kod kojih je kvalitetna živa video slika sa udaljenih lokacije od velikog značenja.

Konfiguracija mrežnog videonadzornog sustava

surv-scheme

APLIKACIJE – KOMPLETNA RJEŠENJA VIDEO NADZORA

3t.cable omogućava korištenje svih vrsta komunikacijskih medija za video nadzor udaljenih lokacija od bilo kuda i u svako vrijeme putem obične telefonske linije, ISDN-a , LAN-a do širokopojasnog Interneta (ADSL ili stalna veza) i mobilnih mreža (GSM, GPRS, 3G, UMTS, WLAN).

U ponudi je široki raspon CCTV opreme koja se koristi za različite aplikacije u različitim industrijama uključujući trgovinu, bankarstvo, vojne i policijske aplikacije, nadzor gradilišta, nekretnima, skladišta, pametne kuće itd.

Alarmni Centri

Klasični CCTV sustavi često dojavljuju lažne alarme uslijed promjene raznih uvjeta rada, kao što su promjene temperature ili vlažnosti, problemi sa telefonskim linijama i slično. Lažni alarmi rezultiraju bespotrebnim i skupim angažiranjem interventnih službi te smanjuju oprez i koncentraciju zaštitarskog osoblja. Odnedavno su veliki alarmni centri u Velikoj Britaniji i Hong Kongu prešli na daljinske CCTV sustave kao bazu daljinskog video nadzora i verifikacije alarma, kako bi eliminirali probleme lažnih alarma. Daljinski CCTV sustav pruža korisnicima brzo, real-time, pouzdano i efikasno rješenje daljinskog video nadzora i verifikacije alarma. Daljinske sustave koriste velike zaštitarske tvrtke poput Securitas, Chubb, Visual Alarm Verification itd.

Javne površine i važna infrastruktura

Osiguravanje javnih površina kao što su parkovi, parkirališta, centar grada i važni infrastrukturni objekati postala je svakodnevica. Kontrola prometa i mase ljudi, prevencija incidenata, trenutno reagiranje na kritične situacije i precizna vizualna verifikacija postaju vruće društvene teme.

Preuzmite brošuru (PDF)

REFERENCE – CCTV

 • Bina Istra: Video nazor vijadukta Limska Draga i povezivanje sa centrom u tunelu Učka
 • TE Plomin: Izrada optičkog ožičenja kompletnog pogona, montaža kamera i podešavanje opreme za arhiviranje, te montaža kamera na brodoiskrcivaču
 • HEP HE Tribalj: Izrada projekta i realizacija video nadzora na pogonu
 • Vodovod Labin: Izrada projekta i realizacija video sustava sa povezivanjem optikom u nadzorni centar na lokaciji Izvor Mutvica
 • RN RIJEKA INA Urinj: Izrada projekta i realizacija radova na tehničkoj zaštiti kruga rafinerije nafte Rijeka-Urinj; Izrada projekta i izvođenje radova na lokaciji Topping III u RN Rijeka-nadgledanje procesa proizvodnje
 • Rijeka Promet: Godišnji ugovor o održavanju sustava nadzora prometa 2005/2006; – Izmjena kamera po semaforima; – Ožičenje raskršća za potrebe upravljanja semaforima i kamerama

REFERENCE – KONTROLA PROMETA CCTV

 • Bina Istra : Tunel Učka: Izrada projekta,realizacija kontrole prometa te implementiranje sustava Traficon u sustav CCTV interne televizije; Redovno održavanje sustava CCTV-a
 • Bina Istra : Limska Draga: Izrada projekta i izvođenje radova na lokaciji viadukt Limska Draga te implementacija u sustav CCTV interne televizije Tunel Učka; Redovno održavanje sustava CCTV-a
 • Rijeka Promet d.o.o: Izrada projekta i realizacije sustava CCTV-a Rijeka; Redovno održavanje sustava CCTV-a
 • Auto cesta Rijeka-Zagreb: Izrada projekta CCTV-a (raskršća Škurinje i Tunel Trsat)

REFERENCE – KONTROLNI CENTRI I ČVORIŠTA CCTV

 • Bina Istra: Izrada projekta i realizacija glavnog centra
 • Metronet: Izrada projekta i realizacija glavnog centra
 • INA Šoići: Ožičenje glavnog centra sigurnosti
 • Janaf Omišalj: Ožičenje glavnog centra sigurnosti
 • Optima-Telekom: Ožičenje glavnog centra komunikacije (Rijeka/Opatija)
 • 3t.cable d.o.o Opatija: Projektiranje i realizacija glavnog centra sigurnosti za područje Liburnije