Rijeka Luka

Rijeka Luka
live slika (osvježavanje pri svakom ulasku)

RIJEČKA luka. Svi putnički brodovi ulaze u središte Rijeke koje je odmah prometom povezano autocestama željeznicom ili zrakoplovima. U blizini ove trgovačke luke postoji i transportna teretna luka za kontejnerski, rasuti ili ostali materijal. Putnička obala nedavno je oplemenjena i terminalom za putnički promet. više…

Omogućili

rijeka_grbGrad Rijeka je danas grad velikih i ambicionih projekata, živo urbano središte. Grad je ponudio građanima niz novih elektroničkih usluga i servisa. Prepoznatljiv je nizom međunarodnih događanja: Fiumanka, Karnevalska povorka… www.rijeka.hr